Fundusze zewnętrzne

Nowa strzelnica sportowa w mieście

Przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim powstanie nowa strzelnica sportowa na potrzeby szkoleniowe i treningowe. Na budowę obiektu miasto pozyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych w kwocie 1,2 mln zł. Inwestycja ma mieć duży wpływ na dalszy rozwój wodzisławskiego biathlonu.

Trwa rekrutacja do nowego projektu edukacyjnego

"Kompetentnie wykształceni" to nowy projekt edukacyjny, na którego realizację miasto pozyskało dofinansowanie unijne w wysokości blisko 1,8 mln zł. W ramach projektu w wodzisławskich szkołach organizowane będą różnego rodzaju zajęcia, m.in. dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kreatywność czy szachowe. Właśnie trwa rekrutacja dla uczniów i nauczycieli.

Ponad pół miliona na kolejny projekt społeczny!

Przedsięwzięcie pn. Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla” znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie, o jakie wnioskowało miasto, to ponad 514 tys. zł.

Polsko-czeski projekt podsumowany

We wtorek, 24 października w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyło się spotkanie realizatorów i uczestników projektu polsko-czeskiego "Czerwony, biały, niebieski - dialog polsko-czeski". Projekt jest wspólną inicjatywą miasta Wodzisławia Śląskiego oraz obwodu miejskiego Ostrava-Jih.

Podopieczni WPWD „Dziupla” w Czechach

Przed nami ostatnie działanie kluczowe projektu „Czerwony, biały, niebieski: dialog polsko-czeski” realizowanego dzięki środkom unijnym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”.

Ponad 4 mln zł na zieleń w mieście - zobacz prezentację

Aż 4 245 212,32 zł - tyle wynosi kwota dofinansowania, jakie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nasze miasto pozyskało na rozwój terenów zieleni. Dzięki realizacji projektu zmieni się sześć lokalizacji na terenie Wodzisławia Śląskiego, o łącznej powierzchni 12,2 ha.

Ponad 4 mln zł dofinansowania na rozwój terenów zieleni

Aż 4 245 212,32 zł - tyle wynosi kwota dofinansowania, jakie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nasze miasto pozyskało na rozwój terenów zieleni. Dzięki realizacji projektu zmieni się sześć lokalizacji na terenie Wodzisławia Śląskiego, o łącznej powierzchni 12,2 ha.