Fundusze zewnętrzne

Umowa z wykonawcą OZE na MOSiR "CENTRUM" podpisana

20 maja br. podpisano umowy z wykonawcami instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW na budynkach Krytej Pływalni MANTA oraz budynku administracyjnym MOSiR "CENTRUM" realizowanych w ramach projektu pn. "Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego".

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

W dniu 8 maja 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie: 4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs, na kwotę 2 367 915,27 zł.

Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim

Dzisiaj, tj. 8 maja 2020 r. Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Trzy projekty w kolejnej fazie oceny

W marcu br. Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych złożył wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Wodzisławscy urzędnicy aplikowali o dofinansowanie na realizację trzech projektów: "Seniorzy bez granic II", "Muzyka ponad granicami", "Nowoczesna technologia bez granic". Wszystkie zostały skierowane do dalszej fazy oceny, tzw. eksperckiej.

Nasz projekt w drugim etapie oceny programu im. W. Stasiaka

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zakończył procedurę wyboru projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach programu "Razem bezpieczniej im. Władysław Stasiaka" na 2020 r. Wodzisławski magistrat zgłosił do konkursu dwa projekty. Jeden z nich pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez modernizację 4 przejść dla pieszych w Wodzisławiu Śląskim” przeszedł do kolejnego etapu.

Bierzemy udział w konkursie RPO WSL

Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych złożył wniosek edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła - kreatywny nauczyciel - kompetentny uczeń" w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Aplikujemy o kolejne środki zewnętrzne dla miasta

Miasto podejmuje kolejne działania w kierunku pozyskania środków zewnętrznych. Tym razem Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych starać się będzie o dofinansowanie ze środków w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na realizację trzech projektów. Jakich? Przeczytacie poniżej.