UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Fundusze zewnętrzne

Nasz projekt w drugim etapie oceny programu im. W. Stasiaka

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zakończył procedurę wyboru projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach programu "Razem bezpieczniej im. Władysław Stasiaka" na 2020 r. Wodzisławski magistrat zgłosił do konkursu dwa projekty. Jeden z nich pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez modernizację 4 przejść dla pieszych w Wodzisławiu Śląskim” przeszedł do kolejnego etapu.

Bierzemy udział w konkursie RPO WSL

Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych złożył wniosek edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła - kreatywny nauczyciel - kompetentny uczeń" w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Aplikujemy o kolejne środki zewnętrzne dla miasta

Miasto podejmuje kolejne działania w kierunku pozyskania środków zewnętrznych. Tym razem Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych starać się będzie o dofinansowanie ze środków w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na realizację trzech projektów. Jakich? Przeczytacie poniżej.

Projekt „Silesianka“ oficjalnie rozpoczęty

20 lutego w Ostrawie, na terenie unikalnego na świecie kompleksu architektury przemysłowej Dolní oblast Vítkovice, odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację projektu “Silesianka”- szlak wież i platforma widokowych w Euroregionie Silesia.

Następne miliony pozyskane

19 lutego do Urzędu Miasta wpłynęła bardzo dobra wiadomość. Miejski projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych. Miasto otrzyma blisko 2,4 mln zł!

Konkurs na plakat promujący tereny zielone - nowy termin

Dzięki kilku milionom dofinansowania unijnego sześć terenów zielonych w Wodzisławiu Śląskim zmieniło swoje oblicze. W związku z zakończeniem projektu prezydent Mieczysław Kieca zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie plastycznym na plakat promujący aktywny wypoczynek w tych miejscach. Nowy termin składania prac to 12 czerwca.