Fundusze zewnętrzne

Mamy dofinansowanie na rewitalizację Baszty!

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska zostanie wyremontowana zabytkowa wodzisławska Baszta. Rewitalizacja jest możliwa dzięki współpracy dotyczącej projektu "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia.

150 tys. zł dofinansowania na Klub "Senior+"

Dzięki pozyskanemu przez miasto dofinansowaniu w wysokości 150 tys. zł w Wodzisławiu Śląskim zostanie utworzone i wyposażone miejsce dedykowane wodzisławskim nestorom. Mowa o Klubie "Senior+", który w przyszłości powstanie w obecnej siedzibie WPWP "Dziupla" przy ul. Świętego Jana 17.

Konferencja zamykająca projekt pn. Urzędy bez granic

5 listopada 2018 r. w Ostrawie zorganizowana została konferencja zamykająca projekt pn. „Urzędy bez granic”, w której udział wzięli prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego - Mieczysław Kieca, starostamiejskiego obwodu Ostrawy-Jih - Martin Bednář, pracownicy urzędów z Wodzisławia Śląskiego i Ostrawy Jih oraz mieszkańcy tych miast.

Rewitalizacja Baszty - wniosek o dofinansowanie złożony

Pod koniec sierpnia informowaliśmy, że miasto stara się o remont zabytkowej Baszty. Zgodnie z zapowiedziami Wydziału Funduszy Zewnętrznych wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych został złożony przez naszego partnera wiodącego, Euroregion Silesia (Czechy), na jesieni tego roku. Stało się to 2 października. Obecnie czekamy na decyzję o przyznaniu funduszy.

Umowa na remont Pałacu podpisana!

17 września w Pałacu Dietrichsteinów prezydent Mieczysław Kieca podpisał z wykonawcą umowę na kompleksową modernizację tej zabytkowej budowli. Pałac zostanie wyremontowany dzięki zdobytym przez miasto ponad 11 milionom złotych dofinansowania.

Miasto stara się o środki na rewitalizację Baszty

Miasto podejmuje działania w kierunku remontu zabytkowej Baszty. Jeśli na zbliżającej się sesji Rady Miejskiej radni wyrażą pozytywną opinię na temat porozumienia o współpracy w ramach projektu "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia, będzie możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Metamorfoza sześciu terenów zielonych

Sześć terenów zielonych w różnych dzielnicach Wodzisławia Śląskiego zmienia właśnie swoje oblicze. To tam powstają m.in. nowe parki, skwery. Przebudowa wybranych lokalizacji o łącznej powierzchni ponad 12 ha realizowana jest dzięki projektowi, na który miasto zdobyło kilkumilionowe dofinansowanie.

Budowa łącznika na ukończeniu

W ramach budowy Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim tworzona jest ścieżka, dzięki której mieszkańcy w ułatwiony sposób będą mogli przemieszczać się pomiędzy Starym Miastem, precyzyjniej: ul. Pośpiecha i Rodzinnym Parkiem Rozrywki „Trzy Wzgórza”. Prace są na ukończeniu. Ostatnio na ścieżce montowano już elementy małej architektury.