UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Fundusze zewnętrzne

Będzie bezpieczniej na ulicy 26 Marca

Rozbudowa przejścia dla pieszych przy ulicy 26 Marca przy skrzyżowaniu z ulicą Piastowską - to inwestycja, która zostanie zrealizowana w Wodzisławiu Śląskim dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków zewnętrznych.

"Dziupla" prowadzi rekrutację do nowego projektu

WPWD „Dziupla” rozpoczyna realizację dofinansowanego z UE projektu Profilaktyka, wsparcie pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego “Dziupla". Celem głównym projektu jest wyjście z bezradności wychowawczo-opiekuńczej 60 rodziców oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla 60 dzieci i młodzieży wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta.

"Dziupla" realizuje nowy projekt i zaprasza na spotkanie

WPWD „Dziupla” rozpoczyna realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) pod nazwą „Profilaktyka, wsparcie pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego <<Dziupla>>".

Gotowali ze smakiem podczas warsztatów MOPS

Dobiegły końca warsztaty kulinarne organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek".

Stawiamy na współpracę i ekologiczną edukację

Jesienią br. miasto będzie realizowało nowy program. Mowa o projekcie "Przedszkola bez granic - zwierzęta w mieście". Ekologiczne warsztaty teatralne, budowa budek lęgowych dla jerzyków i hoteli dla pszczół, zasianie łąki kwietnej, kreatywne zajęcia i wycieczki - to tylko część z atrakcji, z których skorzystają uczestnicy polsko-czeskiej współpracy.

Budynek SKM będzie bardziej ekologiczny

Trwa termomodernizacja budynku administracyjno-gospodarczego Służb Komunalnych Miasta przy Marklowickiej 21F. Wśród kluczowych efektów, jakie ma przynieść realizacja tego projektu, trzeba wymienić zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, co przełoży się przede wszystkim na obniżenie kosztów utrzymania obiektu.

Trwa termomodernizacja budynku SKM

Siedziba Służb Komunalnych Miasta przechodzi diametralną metamorfozę. Dzięki termomodernizacji budynek przy ulicy Marklowickiej 21F zyska nie tylko na wyglądzie, ale również stanie się bardziej ekologiczny.