UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Ekologia

Przypominamy jak segregować odpady

W ubiegłym roku w Wodzisławiu Śląskim wdrożony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Była to prawdziwa rewolucja śmieciowa, która z jednej strony wymagała wiele zaangażowania i współpracy, natomiast z drugiej była bardzo potrzebna, a jej celem było zwrócenie uwagi m.in. na tak ważne kwestie jak segregacja odpadów.

Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Wodzisławskie cieki w planie zadań Wód Polskich na 2022 rok

Urząd Miasta otrzymał z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie bardzo ważną informację dotyczącą wodzisławskich cieków. W nawiązaniu do korespondencji ws. dofinansowania przez miasto Wodzisław Śląski prac związanych z utrzymaniem cieków przepływających przez teren miasta, Zarząd Zlewni w Gliwicach poinformował, że w planie zadań utrzymaniowych na 2022 rok znalazły się cztery dotyczące Wodzisławia zadania.

Uchwała antysmogowa wchodzi w życie. Co od 1 stycznia?

Dni dzielą nas od terminu wymiany najstarszych pieców wyprodukowanych przed wejściem w życie tzw. “uchwały antysmogowej”, przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2017 roku. Oznacza to, że do końca grudnia część z nas będzie musiała dostosować się do wymogów, bezwzględnie wymieniając swój piec. Co z konsekwencjami w przypadku niedostosowania się do zapisów uchwały?

Nowości w programie „Czyste Powietrze” planowane na 2022 r.

Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to najbliższe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2022 r. w zakresie „Czystego Powietrza”.