UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Ekologia

PSZOK - przewodnik dla Ciebie

PSZOK to punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jest miejscem na terenie miasta, w którym mieszkańcy mogą pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Zgromadziliśmy najważniejsze informacje i przygotowaliśmy dla mieszkańców przewodnik na temat punktu.

"Zdemaskuj smog" - mandaty po kontrolach palenisk

Od 10 dni strażnicy miejscy na polecenie prezydenta miasta Mieczysława Kiecy prowadzą codzienne, wyrywkowe kontrole palenisk, towarzyszące kampanii "Zdemaskuj Smog". Znamy kolejne raporty w zakresie spalania odpadów w kotłach C.O.