Ekologia

Kalendarz polowań zbiorowych 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem polowań zbiorowych i terminów prac gospodarczych Koła Łowieckiego "Róg" Katowice z siedzibą w Skrzyszowie w sezonie łowieckim 2018/2019.

Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Zyskaj wysoką dotację na OZE. Rusza nabór

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Łączymy z energią” - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W projekcie mogą uczestniczyć mieszkańcy naszego miasta! Wnioski można składać od 30 marca do 30 kwietnia.

Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Granty na fotowoltaikę - lista rezerwowa uczestników

Zapraszamy do zapoznania się z listą rezerwową uczestników projektu "Słoneczna energia - budowa instalacji fotowoltaicznych w Wodzisławiu Śląskim". Dzięki udziałowi w projekcie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać nawet 90% dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej.

Rozbudowa sieci gazowej w mieście

I zastępca prezydenta miasta Dariusz Szymczak poinformował, że Polska Spółka Gazownictwa potwierdziła plany rozbudowy sieci gazowej na terenie naszego miasta. Planowana sieć ma umożliwić przyłączenie ponad 80 domów jednorodzinnych i likwidację pieców węglowych.

Konsultacje społeczne dot. grantów na OZE

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu „Łączymy z energią” - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Uwagi do projektu możecie zgłaszać do 27 marca.

Wystąpienie I poziomu ostrzegania

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach poinformował, że na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania (zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” - Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku).