Ekologia

Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Dodatkowe polowania na dziki

W związku z poleceniem Polskiego Związku Łowieckiego, dotyczącego zwalczania choroby ASF, na terenie naszego województwa zostaną przeprowadzone dodatkowe polowania na dziki.

Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Nowy miejski program ograniczenia niskiej emisji

W programie wyborczym, który na nową, pięcioletnią kadencję samorządu zapowiedział prezydent Mieczysław Kieca, znalazło się wprowadzenie nowego programu ograniczenia niskiej emisji poprzez sukcesywną wymianę ok. 400 źródeł ciepła rocznie przez najbliższe pięć lat. Projekt uchwały ws. przyjęcia do realizacji programu został już przekazany przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Urząd Statystyczny prowadzi badania rolnicze

Do 21 grudnia potrwa prowadzone przez Urząd Statystyczny w Katowicach badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej, a także pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Badanie ma charakter obowiązkowy.