Ekologia

Projekt "Łączymy z energią" - informacja o dyżurach

W związku z urlopem osoby prowadzącej projekt „Łączymy z energią" w dniach od 16 sierpnia do 30 sierpnia dyżury pełni Judyta Lincner - specjalista ds. zarządzania projektem "Łączymy z energią", Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Badanie wody z naturalnych źródeł

W lipcu zostało przeprowadzone badanie jakości wody z naturalnych źródełek znajdujących się w naszym mieście. Próbki pobrano ze źródeł znajdujących się przy ulicy Batalionów Chłopskich, Dębowej, Łużyckiej oraz przy zbiorniku wodnym "Balaton".

Przypominamy: doposaż nieruchomość w pojemnik na popiół

Od 1 sierpnia br. na terenie Wodzisławia Śląskiego jest prowadzona selektywna zbiórka popiołu pochodzącego z palenisk domowych. Przypominamy o obowiązku doposażenia nieruchomości w pojemnik lub pojemniki na popiół. Pojemnik przeznaczony do gromadzenia popiołu oznacz literą "P".

Badanie wody - Balaton II

Na podstawie sprawozdania wykonanego przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku dla próbki wody pobranej 22 lipca br. z Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywanego do Kąpieli "Balaton II", Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śl. stwierdza, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w miejscu okazjonalnie wykorzystanym do kąpieli

Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.