Ekologia

Niewiele czasu pozostało, aby złożyć deklarację do CEEB

1 lipca ubiegłego roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację, której złożenie jest obowiązkowe.

"Deszczówka", czyli ekologiczne podlewanie

Zmiany klimatyczne są realnym problem, z którym w obecnych czasach wszyscy musimy się zmierzyć. Coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, jak susze, podtopienia i powodzie. Ta trudna sytuacja wymaga podejmowania działań, aby w jak najlepszy sposób zaadaptować się do nowych warunków pogodowych. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego opracował procedurę udzielania dotacji celowej na zakup zbiorników na "deszczówkę". Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy będą mniej płacili za wodę.

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego informuje o przedłużeniu terminu złożenia oświadczeń w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Niewiele czasu pozostało, aby złożyć deklarację do CEEB

1 lipca ubiegłego roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację, której złożenie jest obowiązkowe.

Nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie źródeł ciepła

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego ogłosił nabór uzupełniający do udziału w projekcie „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020. Nabór będzie się odbywał w terminie od 8 czerwca do 11 lipca 2022 r.

Niewiele czasu pozostało, aby złożyć deklarację do CEEB

1 lipca ubiegłego roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację, której złożenie jest obowiązkowe.

Niewiele czasu pozostało, aby złożyć deklarację do CEEB

1 lipca ubiegłego roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację, której złożenie jest obowiązkowe.