Ekologia

Nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie źródeł ciepła

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego ogłosił nabór uzupełniający do udziału w projekcie „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020. Nabór będzie się odbywał w terminie od 8 czerwca do 11 lipca 2022 r.

Ostatnia szansa, aby zgłosić źródło ciepła

1 lipca ubiegłego roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację, której złożenie jest obowiązkowe. Dziś, tj. 30 czerwca jest ostatnim dniem, w którym można wypełnić dokument.

Tylko do czwartku możesz zgłosić źródło ciepła

1 lipca ubiegłego roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację, której złożenie jest obowiązkowe. Każdego dnia wodzisławianie uzupełniają bazę o kolejne złożone deklaracje.

Zgłoś źródło ciepła

1 lipca ubiegłego roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację, której złożenie jest obowiązkowe. Każdego dnia wodzisławianie uzupełniają bazę, która została wypełniona w 61 proc. o kolejne złożone deklaracje.

Niewiele czasu pozostało, aby zgłosić źródło ciepła

1 lipca ubiegłego roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację, której złożenie jest obowiązkowe.

Dziś i jutro PSZOK będzie nieczynny

Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim informują, że dziś, tj. 17 czerwca oraz w sobotę, 18 czerwca br. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Marklowickiej 21 F będzie nieczynny dla klientów.

Nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie źródeł ciepła

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego ogłosił nabór uzupełniający do udziału w projekcie „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020. Nabór będzie się odbywał w terminie od 8 czerwca do 11 lipca 2022 r.

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego informuje o przedłużeniu terminu złożenia oświadczeń w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych.