UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Ekologia

Ruszył przetarg na odbiór odpadów komunalnych

Jak informuje Wydział Gospodarki Komunalnej, wszczęta została procedura przetargowa na świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Wodzisławia Śląskiego.

Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Dodatkowe terminy zbiórki zużytego sprzętu

Wyznaczone zostały terminy odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego w dzielnicach, w których przedmiotowe zbiórki się nie odbyły z powodu pandemii koronawirusa oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego informuje, iż odwołane zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędą się w następujących miejscach i terminach:

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Podczas majowej sesji Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego podjęła uchwałę Nr XXII/177/20 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielenia dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz ze szczegółową inwentaryzacją” dofinansowanego ze środków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego i/lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. poz. 4543.