Ekologia

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej-ważne informacje

Miasto Wodzisław Śląski przypomina o opłatach za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem oraz o obowiązku składania świadczeń przez podmioty zobowiązane do ponoszenia tych opłat.

Kalendarz polowań zbiorowych 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem polowań zbiorowych i terminów prac gospodarczych Koła Łowieckiego "Róg" Katowice z siedzibą w Skrzyszowie w sezonie łowieckim 2019/2020.

Weź udział w konsultacjach dot. kotłów gazowych

Wodzisław Śląski konsekwentnie walczy o poprawę jakości powietrza, podejmując szereg działań, zmierzających do jego poprawy. Jednym z nich jest podpisanie porozumienia o współpracy z PGNiG Obrót Detaliczny sp z o.o., które ma ułatwić mieszkańcom wymianę palenisk opalanych paliwem stałym na ekologiczne systemy ogrzewania zasilane gazem ziemnym.

Badania ankietowe dot. sposobu ogrzewania budynków

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego uprzejmie informuje, że od września do listopada 2019 r. będzie przeprowadzał badania ankietowe dotyczące sposobu ogrzewania budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie naszego miasta.

Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Informacja dot. programu STOP SMOG

W związku z planowanym przez Miasto Wodzisław Śląski przystąpieniem do rządowego programu STOP SMOG wraz z sierpniowym wydaniem Gazety Wodzisławskiej oraz na stronie internetowej Miasta opublikowana została „Wstępna deklaracja uczestnictwa w programie STOP SMOG kierowanego do najmniej zamożnych osób”, mająca na celu określenie liczby potencjalnych beneficjentów programu.