UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Ekologia

10 miesięcy do wejścia w życie uchwały antysmogowej

Jesteśmy coraz bliżej terminu wymiany najstarszych pieców wyprodukowanych przed wejściem w życie tzw. “uchwały antysmogowej”, przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2017 roku. Oznacza to, że do końca grudnia część z nas będzie musiała dostosować się do wymogów, bezwzględnie wymieniając swój piec. Zostało już tylko 10 miesięcy.

Zgłoś zapotrzebowanie na pojemnik na bioodpady

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto na wniosek właściciela nieruchomości jednorodzinnej zapewnia wyposażenie w pojemnik do zbierania bioodpadów o pojemności 240 litrów. Jak możecie zdobyć pojemnik?

Korzystamy z pojemników na bioodpady

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto na wniosek właściciela nieruchomości jednorodzinnej zapewnia wyposażenie w pojemnik do zbierania bioodpadów o pojemności 240 litrów. Żeby taki pojemnik pozyskać, musicie złożyć prośbę na piśmie do Urzędu Miasta bądź wysłać ją na adres e-mail: pojemnikbio@wodzislaw-slaski.pl (zawrzeć takie informacje jak: imię i nazwisko, adres, czyli ulica i numer domu, numer kontaktowy właściciela nieruchomości oraz adres posesji, której prośba dotyczy).

Konieczność wymiany kotłów coraz bliżej

Jesteśmy coraz bliżej terminu wymiany najstarszych pieców wyprodukowanych przed wejściem w życie tzw. “uchwały antysmogowej”, przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2017 roku. Oznacza to, że do końca grudnia część z nas będzie musiała dostosować się do wymogów, bezwzględnie wymieniając swój piec.

Korzystamy z pojemników na bioodpady

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto na wniosek właściciela nieruchomości jednorodzinnej zapewnia wyposażenie w pojemnik do zbierania bioodpadów o pojemności 240 litrów. Żeby taki pojemnik pozyskać, musicie złożyć prośbę na piśmie do Urzędu Miasta bądź wysłać ją na adres e-mail: pojemnikbio@wodzislaw-slaski.pl (zawrzeć takie informacje jak: imię i nazwisko, adres, czyli ulica i numer domu, numer kontaktowy właściciela nieruchomości oraz adres posesji, której prośba dotyczy).

O rozbudowie sieci gazowej

Starania w sprawie gazyfikacji kolejnych terenów w Wodzisławiu Śląskim to jeden ze sposobów walki o czyste powietrze. Do planów rozbudowy sieci gazowej w Wodzisławiu Śląskim w przygotowanej jeszcze w styczniu informacji na temat likwidacji niskiej emisji nawiązali pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Mowa była między innymi o planowanych na najbliższe lata inwestycjach.