Ekologia

Konsultacje społeczne dot. grantów na OZE

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu „Łączymy z energią” - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Uwagi do projektu możecie zgłaszać do 27 marca.

Granty na fotowoltaikę - lista rezerwowa uczestników

Zapraszamy do zapoznania się z listą rezerwową uczestników projektu "Słoneczna energia - budowa instalacji fotowoltaicznych w Wodzisławiu Śląskim". Dzięki udziałowi w projekcie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać nawet 90% dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej.

Wystąpienie I poziomu ostrzegania

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach poinformował, że na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania (zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” - Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku).

Start konsultacji społecznych dot. grantów na OZE

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu „Łączymy z energią” - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Uwagi do projektu możecie zgłaszać do 27 marca.

Bądźmy wyrozumiali dla rolników

Prowadzenie produkcji rolnej w niektórych obszarach coraz częściej wywołuje napięcia ze względu na pewne naturalne uciążliwości, które od zawsze jej towarzyszą i będą towarzyszyć nadal. Śląska Izba Rolnicza podkreśla, że konieczna jest jednak akceptacja takich spraw jak ruch maszyn rolniczych na naszych drogach w okresach robót polowych czy uciążliwości zapachowe towarzyszące niektórym gałęziom produkcji rolnej.

Eko-patrol skontrolował powietrze w mieście

Mobilne laboratorium nazywane Eko-patrolem Głównego Instytutu Górnictwa, odwiedziło dziś Wodzisław Śląski. System służy do szybkiej inwentaryzacji zagrożeń smogowych na obszarach różnej wielkości. Pełni rolę mobilnego laboratorium smogowego, na które składa się samochód elektryczny wyposażony w stację meteo i platformy pomiarowe oraz aparatury kontrolno-pomiarowej zainstalowanej na dronie. Dane dostarczane z wykorzystywanych urządzeń pozwalają m.in. na szczegółowe wskazywanie źródeł i wielkości emisji zanieczyszczeń.

Samochód elektryczny i dron zbadają jakość powietrza

W poniedziałek do Wodzisławia Śląskiego przyjedzie mobilne laboratorium nazywane Eko-patrolem Głównego Instytutu Górnictwa. Umożliwi ono dokonanie w dzielnicach pomiarów jakości powietrza w zakresie imisji i emisji zanieczyszczeń. Dzięki współpracy miasta i GIG o godz. 11:00 na rynku odbędzie się specjalny pokaz dla mieszkańców, dotyczący monitorowania jakości powietrza. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.