Edukacja

Nowy rok szkolny - zobacz zdjęcia

Choć rozpoczęcie roku szkolnego miało miejsce już jakiś czas temu, to szkoły i przedszkola nadal przysyłają nam mnóstwo pięknych zdjęć z uroczystych obchodów tego dnia.

Nowy rok szkolny pod hasłem „innowacje”

41 autorskich programów opartych o innowacje, w tym 28 z zakresu kreatywności, 12 z programowania i 1 z robotyki... Przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego i przyjęcia uczniów to wewnętrzna praca całego środowiska oświatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Zasady najmu pomieszczeń szkolnych ustalone

Prezydent miasta Mieczysław Kieca podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu i zasad najmu i użyczenia pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Nowy rok szkolny rozpoczęty!

Uczniowie definitywnie pożegnali wakacje i powrócili do swoich klas. Wszystkim dzieciom, młodzieży, a zwłaszcza pierwszoklasistom życzymy, aby szkoła była dla nich nie tylko nauką, ale i wielką przygodą!

Nowy plac zabaw w SP 10

W tym roku prezydent miasta Mieczysław Kieca już po raz czwarty ogłosił konkurs dla wszystkich szkół i placówek oświatowych podlegających miastu na doposażenie placu zabaw oraz na organizację lub doposażenie siłowni „pod chmurką”. Tym sposobem Szkoła Podstawowa nr 10 już teraz może pochwalić się całkiem nowym placem zabaw.

Smart Plac w ZS nr 1

Już 2 września w Zespole Szkół nr 1 zostanie otwarty jedyny w naszym mieście płaski plac zabaw z miasteczkiem ruchu drogowego.

Zmiany w Żłobku Miejskim i PP 18

We wrześniu najmłodsi wodzisławianie wrócą do właśnie wyremontowanego budynku Żłobka Miejskiego i Publicznego Przedszkola. W okresie wakacyjnym przeprowadzono tam prace termomodernizacyjne.

Wodzisławskie przedszkola z dotacjami WFOŚiGW

Siedmiu publicznym przedszkolom i jednemu zespołowi szkolno-przedszkolnemu przyznano dotacje i udzielono pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki przeznaczono na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w placówkach.