Edukacja

Przedszkole pamięta

Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Jest to czas kiedy porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.

Pasowanie na ucznia w SP1

10 października 2019 r. pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 zostali uroczyście pasowani na uczniów. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni dyrektor, wicedyrektor, przedstawiciel Rady Rodziców oraz najbliżsi uczniów.

Młodzież sprzątała cmentarz na "Żydowinie"

Po raz drugi Muzeum w Wodzisławiu Śląskim zachęciło uczniów do włączenia się w inicjatywę z historią w tle. Zaproszenie spotkało się z pozytywną odpowiedzią i tym sposobem grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 zaangażowała się w sprzątanie terenu cmentarza na „Żydowinie”.

Spotkanie ze strażakami OSP Turzyczka w PP4

Publiczne Przedszkole nr 4 gościło strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzyczce - Justynę Wysocką, Sebastiana Musioła oraz Dariusza Małolepszego. Spotkanie było możliwe, dzięki pomocy Dawida Fortuny, Prezesa Zarządu OSP Turzyczka.

Święto Patrona Szkoły z ZSP 3

24 października z Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 odbyły się obchody z okazji święta Patrona szkoły Ks. Kardynała Bolesława Kominka.