Edukacja

Gorące powitanie wiosny

Z inicjatywy wodzisławskiego Przedszkola Publicznego nr 15 najmłodsi, pomysłowi mieszkańcy z przytupem pożegnali zimę i entuzjastycznie powitali wiosnę.

"Wiosenna przyroda woła małego ekologa" w PP18

Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i szczególnej wrażliwości emocjonalnej. Małe dziecko przejawia naturalną ciekawość będącą początkiem rozwoju zainteresowań przyrodniczych, a także pozytywne nastawienie do działania na rzecz ochrony przyrody.

Konkurs gwary śląskiej w PP19

W dniu 19.03.2019 r. w Publicznym Przedszkolu nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim odbył się konkurs gwary śląskiej „GODEJ PO NASZYMU”. Organizatorem konkursu była Agnieszka Mitrenga – nauczyciel wychowania przedszkolnego tejże placówki. Był on przeznaczony dla dzieci 5-6 – letnich. Celem konkursu było kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej, popularyzacja śląskiego dziedzictwa kulturowego, oraz pobudzanie aktywności twórczej.

Ósmoklasiści Szkoły Podstawowej nr 10 „w urzędzie”

Najstarsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w roku szkolnym 2018/2019 uczestniczą w programie "Uczeń w urzędzie". Dla ósmoklasistów organizowane są zajęcia, w czasie których zapoznają się z podstawowymi urzędami Miasta Wodzisławia Sląskiego oraz zakresem ich działalności.

Przedszkolaki z 18-stki poznają tajniki kodowania i programowania

Zajęcia z wykorzystaniem elementów programowania oraz kodowania w grupach dzieci 5-6 letnich w Publicznym Przedszkolu nr 18 pozwalają na lepsze nabycie przez dzieci umiejętności kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywania problemów.