Edukacja

Wielkie brawa dla uczennic z SP 10

23 marca w Szkole Podstawowej Nr 5 odbył się Miejski Konkurs: „Przeszłość i dzień dzisiejszy Wodzisławia Śląskiego i okolic”. Jak co roku uczennice Szkoły Podstawowej Nr 10 podjęły wyzwanie. Pod opieką pana Mirosława Gronia, nauczyciela historii i edukacji regionalnej, zapoznały się z przeszłością naszego miasta. Poznały także “dzień dzisiejszy” Wodzisławia i jego okolic.

Zespół Pieśni i Tańca „Vladislavia” w PP2

23 marca 2018 r. w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Wodzisławiu Śląskim gościł Zespół Pieśni i Tańca „Vladislavia”. Przedszkolaki uczestniczyły w ciekawych warsztatach taneczno-muzycznych, zorganizowanych w związku z realizacją miejskiego programu, poświęconego edukacji regionalnej „Mała ojczyzna”.

Tradycja i historia naszego regionu w PP3

W piątek 23 marca w ramach realizacji programu miejskiego „Mała ojczyzna” dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 zaprosiły Irenę Pośpiech i Stefanię Pająk członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Radlina II.

III Powiatowy Konkurs Recytatorski w ZSP4

20 marca w ZSP 4 odbył się III Powiatowy Konkurs Recytatorski „Pory roku w poezji przedszkolaka”. Jury w składzie: Anna Koczy – emerytowany dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury, Katarzyna Kolorz – nauczyciel prowadzący koło recytatorskie „Maska”, oraz Margot Matusiak – nauczyciel języka polskiego.

Pierwszy dzień wiosny w SP 16

Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wodzisławiu Śląskim pierwszy dzień wiosny przywitali w wyjątkowy sposób. W całej szkole od samego rana przewijały się postacie z różnych bajek, baśni i filmów.