Edukacja

Kulig z niespodzianką w SP2

Duże opady śniegu oraz cudowne krajobrazy górskie, oglądane w ekranach telewizorów, skłoniły uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 do zorganizowania wyjazdu do Wisły. Jednak nikt z uczestników wyprawy nie przewidział tego, co przyniósł im splot pewnych niespotykanych okoliczności.

PP15 w Centrum Nauki i Techniki

17.01. dzieci z gr. V Publicznego Przedszkola nr 15 udały się na zajęcia do Oświatowego Centrum Nauki i Techniki przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w naszym mieście.

Podróż w czasie w PP19

Co to jest wehikuł czasu? Czy taka maszyna istnieje?- na takie pytania, w ramach realizowanego bloku tematycznego, szukały odpowiedzi dzieci z grupy 5-6 latków „Drużyna Krzysia” z Publicznego Przedszkola nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w naszym mieście.

Projektowanie ofert biur podróży w SP5

W ubiegłym tygodniu uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej nr 5, na lekcjach języka polskiego, zajmowali się projektowaniem ofert biur podroży. W kilkuosobowych zespołach, które samodzielnie utworzyli, przemyśleli sposób realizacji projektu, a także przeanalizowali oferty biur podroży, wybrali region Polski lub świata, który został celem wycieczki organizowanej przez stworzone biuro podroży.

„Rodzinne kolędowanie” w PP15

9 stycznia w Publicznym Przedszkolu nr 15 odbył się konkurs międzyprzedszkolny pt."Rodzinne kolędowanie". Zadaniem uczestników konkursu było zaśpiewanie kolędy lub pastorałki z członkiem rodziny.

Wilijo i kolyndy, czyli śląskie gawędy w SP10

„Gawędziarstwo ludowe zaczęło spełniać ogromnie ważną funkcję w krzewieniu folkloru, a także w przekazie tradycji,obyczajów ludowych danego środowiska” - pisze autorka książki: „O jednej, która nade wszystko kochała Śląsk (rzecz o Bronisławie Brewińskiej)”, pani Monika Fibic.