Centrum Aktywności Społecznej

Zgłoś swój pomysł

Do 16 września zainteresowani mogą złożyć ofertę w ogłoszonym konkursie na realizację zadania publicznego miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r.

Umowę o dzieło będziemy zgłaszać do ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych gromadzi ogromną ilość danych. Te dane dostarczane mu są m.in. przez obywateli, podmioty gospodarcze, a także liczne NGO-sy – oczywiście nie dobrowolnie – to po prostu nasze obowiązki, za niedopełnienie których grożą negatywne konsekwencje. Od 1 stycznia 2021 do licznych obowiązków względem ZUS dodany zostanie kolejny. Zostaniemy zmuszeni do zgłaszania do zakładu umów o dzieło.

Rozgość się w sieci, jesteś u siebie!

Sieć nie zna ograniczeń wiekowych. Na każdym etapie życia umiejętność poruszania się w Internecie jest przydatna i ułatwia codzienne funkcjonowanie. Dotyczy to również seniorów, do których skierowany jest projekt prowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Zapraszamy do zapisów na kurs „Seniorzy w sieci”.