Centrum Aktywności Społecznej

Upływ kadencji zarządu. Kto podpisuje umowy dotacyjne?

Działania organizacji pozarządowych w epidemii, podobnie jak większości innych podmiotów, są utrudnione. Trudno jest m.in. dokonać takich koniecznych zmian formalnych, jak wybór nowego zarządu. A kadencje mijają. Czy organ, który działa w epidemii, mimo że minęła już jego kadencja, może reprezentować organizację, np. podpisywać się pod umowami?

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy przedstawicieli wodzisławskich organizacji pozarządowych na spotkanie. Głównym celem spotkania będzie opracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.