UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Bezpieczeństwo

Nie piję. Prowadzę. Żyję.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęli działania w ramach kampanii „Nie piję. Prowadzę. Żyję”. Jej celem jest podniesienie świadomości kierujących w przedmiocie odpowiedzialności prawnej oraz możliwych skutkach kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu.

Krajowe ćwiczenie obronne

Od 17 do 21 maja przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizowane jest krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX21. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Monitorujemy sytuację hydrologiczną w mieście

Trwające w naszym regionie burze z ulewami i gradem przyczyniają się do podtopień oraz zalewania ulic, gospodarstw, domów. Miasto monitoruje newralgiczne punkty oraz kontroluje stan poziomu rzeki Leśnicy i cieków wodnych przepływających przez teren Wodzisławia Śląskiego.