Aktualne stawki za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania

Informujemy o wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.

  • stawki za parkowanie jednorazowe (opłaty w parkometrach) nie ulegają zmianie
  • opłata za tzw. identyfikator wynosi 75 zł miesięcznie dla mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz 150 zł miesięcznie dla przedsiębiorców mających siedzibę firmy w Strefie
  • opłata za tzw. abonament wynosi obecnie 200 zł miesięcznie w Podstrefie A (czerwona) i 100 zł w Podstrefie B (zielona)

 

Przypominamy również, że mieszkańcy zameldowani na pobyt stały lub czasowy oraz przedsiębiorcy mający siedzibę firmy w granicach Podstrefy A uprawnieni są do zakupu identyfikatora w obniżonej zryczałtowanej cenie w formie abonamentu w wysokości 20 zł miesięcznie na parkingach miejskich:

  • przy ul. Wałowej / Pośpiecha
  • przy ul. Arendarskiej.

 

Zmiany mają na celu zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania a tym samym poprawę możliwości parkowania dla klientów lokali handlowych, usługowych i gastronomicznych działających na Starym Mieście.

 

Nowe stawki opłat w formie identyfikatorów i abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania zaczną obowiązywać 14 dni od publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.