Akredytacje dla mediów na 51. Dni Wodzisławia Śląskiego

Trwa proces akredytacyjny dla mediów na 51. Dni Wodzisławia Śląskiego "Lato na Maxxxa". Trzydniowe święto miasta odbędzie się w dniach 10-12 czerwca m.in. na Rynku i ulicach Starego Miasta oraz na Stadionie Miejskim przy ul. Bogumińskiej, gdzie w piątek i sobotę wystąpią takie gwiazdy jak: Ewa Farna, Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Roxie Węgiel, Nocny Kochanek, Gromee i Martin Lange.

W celu uzyskania akredytacji prosimy o wysłanie e-maila na adres rzecznik@wodzislaw-slaski.pl do 6 czerwca 2022 roku, do godziny 10:00.

W e-mailu prosimy podać:

 1. Imię i nazwisko.
 2. Nazwa redakcji.
 3. Stanowisko (dziennikarz/fotograf/operator/redaktor).
 4. Dane kontaktowe (adres redakcji/bezpośredni e-mail/telefon komórkowy).
 5. Rodzaj akredytacji (prasowa/radiowa/foto/TV).
 6. Informacja/linki do materiałów o 51. Dniach Wodzisławia Śląskiego, opublikowanych przez redakcję przed rozpoczęciem imprezy (już opublikowane lub zaplanowane wraz z orientacyjną datą publikacji).
 7. Planowana publikacja po 51. Dniach Wodzisławia Śląskiego (rodzaj i orientacyjna data).

Zasady przyznawania akredytacji:

 1. Procedura akredytacyjna rozpoczyna się 23 maja 2022 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń akredytacyjnych mija 6 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00.
 2. Wyłączne prawo do akredytowania mediów posiada Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego (Wydział Dialogu, Promocji i Kultury).
 3. Akredytacje mogą być przyznane jedynie tym dziennikarzom, którzy wyślą e-mail z odpowiedzią na wszystkie z powyższych siedmiu punktów formularza.
 4. Akredytacje są bezpłatne i upoważniają do: wstępu na teren imprezy na Stadionie Miejskim, wejścia w strefę przeznaczoną dla mediów - wyznaczoną przez organizatora, wykonania foto- bądź wideorejestracji wydarzenia - po uprzednim ustaleniu z organizatorem. Dziennikarze nie mają zezwolenia na przebywanie w strefie przeznaczonej dla artystów (backstage, garderoby), z wyjątkiem czasu wyznaczonego na ewentualny, wcześniej umówiony wywiad.
 5. Wniosek o akredytację może zostać rozpatrzony negatywnie bez podania przyczyny.
 6. O przyznaniu akredytacji poinformujemy drogą mailową.
 7. Akredytacja będzie wydawana w punkcie przed wejściem na teren imprezy na Stadionie Miejskim (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Wydziału Dialogu, Promocji i Kultury Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego).
 8. Dowód przyznanej akredytacji będzie miał formę bezzwrotnych identyfikatora i opaski.
 9. Osoba posiadająca akredytację zobowiązuje się do wykonywania obowiązków dziennikarskich w ramach przyznanej akredytacji. Dodatkowo zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów wynikających z wytycznych regulaminu imprez masowych oraz do stosowania się do wszystkich wytycznych narzuconych przez służby porządkowe, a w szczególności przez ochronę imprezy, policję, straż pożarną itd. oraz organizatora.
 10. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji organizatorowi przysługuje prawo cofnięcia udzielonej akredytacji.

W trakcie gromadzenia materiałów foto/video prosimy pamiętać, by nie przeszkadzać artystom i sobie wzajemnie.

O Dniach Miasta

Informacje o Dniach Miasta można znaleźć m.in. w serwisie miasta [otwiera się w nowym oknie]. Więcej szczegółów na stronach www.wodzislaw-slaski.pl [otwiera się w nowym oknie], www.wck.wodzislaw-slaski.pl [otwiera się w nowym oknie], stronie wydarzenia w portalu Facebook [otwiera się w nowym oknie].

Piątek, 10 czerwca, Stadion Miejski

18:00 - Martin Lange

19:45 - Roxie Węgiel

21:20 - Varius Manx & Kasia Stankiewicz

Sobota, 11 czerwca, Stadion Miejski

18:00 - Ewa Farna

19:45 - Nocny Kochanek

21:20 - Gromee

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian programu.