Akcje charytatywne

Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego bardzo chętnie i coraz liczniej angażują się w akcje charytatywne mające na celu poprawę zdrowia, jakości życia czy pomoc w leczeniu osób chorych i niepełnosprawnych.

Na terenie naszego miasta prowadzone są zbiórki charytatywne na rzecz osób potrzebujących. Zachęcamy do wspierania tych akcji, których celem jest pomoc drugiemu człowiekowi.

Akcje charytatywne prowadzone na terenie Wodzisławia Śląskiego na rzecz niepełnosprawnych to m.in.:

Organizujecie akcję charytatywną?

Zgłoście się do nas. Chętnie poinformujemy o tym mieszkańców naszego miasta. W związku z akcjami kontaktujcie się z koordynator ds. osób niepełnosprawnych Barbarą Macharzyńską (nr tel. 32 45 90 416, e-mail: b.macharzynska@wodzislaw-slaski.pl).

Wszelkie informacje o zbiórkach można uzyskać, kontaktując się z koordynator, lub ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (kliknij tutaj).