Akcja Zima - zimowe utrzymanie dróg

Zima zbliża się do nas wielkimi krokami. W każdej chwili możemy spodziewać się dni z ujemną temperaturą oraz opadami, które mogą utrudniać bezpieczne przemieszczanie się samochodami. Poniżej znajdziecie między innymi listę telefonów, pod którymi można zgłaszać problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg.

1. Dla przejezdności dróg miejskich: dla koordynacji działań w zakresie przejezdności dróg lokalnych miejskich publicznych i wewnętrznych, posypywania materiałami szorstkimi i odśnieżania chodników, kładek, przejść dla pieszych na drogach lokalnych miejskich:

  • Zarząd Dróg Miejskich - tel. 32 455 61 34,
  • infolinia Akcji Zima - tel. 32 455 39 05,
  • dyżurny Akcji Zima - tel. 693 355 376.

2. Dla przejezdności dróg powiatowych na terenie Wodzisławia Śląskiego:

  • Punkt dyspozytorski w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przy ul. Raciborskiej 3 (tel. 32 451 76 07, 32 451 74 15 - wewnętrzny 25, 508 114 717).

3. Dla przejezdności dróg wojewódzkich na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Łużycka, Marklowicka, Jastrzębska, Pszowska, Młodzieżowa):

  • Firma FB Serwis S.A, koordynator Akcji Zima - tel. 728 855 706, dyżurny Akcji Zima - tel. 698 225 932.

4. Dla przejezdności dróg krajowych na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Rybnicka, Witosa, Bogumińska):

  • Punkt dyspozytorski: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad, oddział w Katowicach, rejon w Gliwicach - tel. 32 234 06 91 lub 92, Baza Materiałowa Racibórz przy ul. 1 Maja 3 - tel. 32 415 24 46, Punkt Informacji Drogowej w Katowicach - tel. całodobowy 32 259 67 06.

5. Dla interwencji telefonicznych w sprawach przejezdności dróg, komunikacji publicznej, gospodarki wodno-ściekowej, ciepłownictwa, energetyki i gazownictwa, gospodarki mieszkaniowej wszystkich form własności:

  • Punkt dyspozytorski: Komenda Straży Miejskiej - tel. całodobowy - 32 455 13 45; 986, tel. komórkowy - 604 620 588.

Trzy grupy dróg

Drogi lokalne miejskie, o które zadba ZDM, podzielone są na trzy grupy: pierwszej, drugiej i trzeciej kolejności zimowego utrzymania. W przypadku wystąpienia opadów śniegu lub innych typowo zimowych zjawisk drogi pierwszej kolejności będą odśnieżane i zabezpieczane jak najszybciej. Drogi te zostaną odśnieżone na całej szerokości i posypane na całej długości. Również na całej szerokości odśnieżone, a także posypane na skrzyżowaniach, podjazdach i innych miejscach niebezpiecznych zostaną drogi drugiej kolejności. W przypadku dróg trzeciej kolejności przewiduje się przede wszystkim ich odśnieżanie.

Przygotowania

Zarząd Dróg Miejskich dokonał przeglądu i napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia Akcji Zima, który jest w ich dyspozycji. Zaangażowane zostaną dwa samochody ciężarowe z solarką i pługiem, jedna koparko-ładowarka, jeden ciągnik marki TYM z solarką i pługiem oraz samochód ciężarowy wyposażony w pług. W Akcji Zima będzie brało udział 20 pracowników wspomnianej jednostki. W celu zapewnienia ciągłości odśnieżania dróg zatrudnionych zostało 6 podwykonawców, którzy dysponują jedenastoma jednostkami sprzętowymi wyposażonymi w pługi i rozrzutniki soli.

W ramach przygotowań do Akcji Zima ZDM zaplanowano rozstawienie w mieście 44 pojemników z mieszanką soli i piasku do zabezpieczenia chodników, schodów, kładek i przejść w miejscach newralgicznych na głównych ciągach pieszo-jezdnych, będących w zarządzie miasta.

Do zwalczania śliskości nawierzchni miasto dysponuje 128 tonami soli drogowej oraz 120 tonami piasku. Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ZDM dodatkowo kupił 250 ton soli, która będzie sukcesywnie dostarczana do siedziby miejskiej jednostki.