Akcja „Wielka mapa Polski” w SP 5

Wielka mapa Polski to akcja zorganizowana przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, skierowana dla uczniów klas I – III. Ma ona na celu wymianę pocztówkową między szkołami, przede wszystkim promowanie własnego regionu, poznawanie innych miejscowości, prezentowanie działań dzieci.

Do akcji przystąpiła klasa Ic SP nr 5, która zaprosiła klasę Ib do udziału. Uczniowie otrzymali fizyczną mapę Polski, na której umieszczają pocztówki i odnajdują miejscowości, z których zostały wysłane. Dzieci uczyły się redagować pozdrowienia oraz adresować kartki. Pocztówki z widokami i zabytkami naszego miasta wyruszyły do szkół partnerskich w całej Polsce. Korespondencja ta wzbudziła zainteresowanie wśród dzieci i odnowiła zapomniany zwyczaj wysyłania pocztówek.