UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

9691,8 kg żywności dla mieszkańców

W kwietniu 2020 roku do mieszkańców Wodzisławia Śląskiego trafiło 9691,8 kg żywności w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim dziękuje za pomoc w rozładunku i rozdysponowaniu artykułów spożywczych:

  • dyrektorowi i pracownikom Zarządu Dróg Miejskich Wodzisławia Śląskiego,
  • dyrektorowi i pracownikom Slużb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego,

oraz za dostarczenie do miejsca zamieszkania klientów MOPS-u paczek żywnościowych pobieranych w ramach programu FEAD:

  • 13. Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego, ps. "Konrad Wawelberg" w Gliwicach.

Wszystkim zaangażowanym w pomoc serdecznie dziękujemy - czytamy na stronie MOPS-u.

źródło: MOPS