500 + - podsumowanie

W ciągu trzech pierwszych miesięcy funkcjonowania programu "Rodzina 500 +" rodzice i opiekunowie złożyli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim 3205 wniosków, z czego 790 wpłynęło drogą elektroniczną. Do dziś wydano 2590 decyzji, co stanowi ponad 80% wniosków.

Najwyższe jak dotąd świadczenie trafiło do rodziny z siedmiorgiem dzieci. Jako, że wszystkie dzieci w rodzinie uprawnione są do wsparcia z programu, będzie ona otrzymywała wsparcie w wysokości 3 500 zł miesięcznie.

Łącznie na świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu "Rodzina 500+" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim wypłacił już w sumie 5 030 194,40 zł.

Przypomnijmy, program "Rodzina 500 +" ruszył 1 kwietnia. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane jest na każde drugie i kolejne dziecko. Jeżeli w rodzinie dochód na osobę nie przekracza 800 zł,świadczenie wypłacane jest także na pierwsze dziecko. W przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne - kryterium dochodowe wynosi 1200 zł. Osoby, które złożyły wniosek w ciągu pierwszych 3 miesięcy trwania programu (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca br.), dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Natomiast rodzinom, które wniosek złożyły po 1 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Dodajmy, że do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Daszyńskiego 3, wysłać pocztą lub przez internet korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.

źródło: MOPS