UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

30 lipca wypłaty świadczenia "Dobry Start"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wypłaty z tytułu Świadczenia "Dobry Start" (300+) będą realizowane 30 lipca 2020 r.

Rządowy program “Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku, bez względu na dochód, dzieciom do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.

źródło: MOPS