28 września kolejna sesja Rady Miejskiej

28 września br. w Urzędzie Miasta (sala nr 202) odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 11:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wystąpienia mieszkańców.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Współpraca między organami miasta a Radami Dzielnic w ocenie przedstawicieli obu stron.
5. Informacja na temat realizacji przez Wodzisławskie Centrum Kultury Dni Wodzisławia oraz Reggae Festiwalu „Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi” z uwzględnieniem kwestii finansowych.
6. Informacja Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.
7. Informacja Prezydenta Miasta o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2022 rok Nr XL/391/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku,
c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2034 Nr XL/392/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku,
d) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
e) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Sasankowa),
f) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu powierzchni użytkowej w budynku dworca kolejowego stanowiącego własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego,
g) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. 26 Marca),
h) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Magnoliowa 514 m2),
i) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Czyżowicka),                           j) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Magnoliowa),
k) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Kokoszycka),
l) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Wiklinowa).
9. Przedstawienie informacji dotyczącej realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli środków na wspieranie sportu w ramach promocji miasta poprzez sport.
10. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 31 sierpnia 2022 r.
11. Informacje Prezydenta Miasta:
a) o działaniach podjętych między sesjami,
b) o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" [otwiera się w nowym oknie].

Możesz zgłosić swój udział w sesji Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Mieszkańcy mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach i zabierać głos (bez prawa głosowania).
 
Każdy mieszkaniec chcący zabrać głos podczas sesji Rady Miejskiej ma obowiązek zgłosić to telefonicznie w odpowiednio wcześniejszym terminie. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miejskiej pod numerem telefonu 32 45 90 404.