25 października kolejna sesja Rady Miejskiej

W środę, 25 października br. w sali nr 202 Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego odbędzie się kolejna, LXVIII sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 11:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Porządek obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wystąpienia mieszkańców.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023 i wyniki egzaminu ósmoklasisty.
5. Przeprowadzenie wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku, Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim oraz do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju:
a) przedstawienie opinii zespołu opiniującego kandydatów na ławników o zgłoszonych kandydatach do Sądu Okręgowego w Rybniku, Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim oraz do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju na kadencję 2024-2027,
b) przedstawienie list kandydatów do poszczególnych sądów,
c) przyjęcie trybu głosowania,
d) powołanie komisji skrutacyjnej,
e) przeprowadzenie tajnego głosowania,
f) ogłoszenie wyników wyborów,
g) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach, Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim oraz do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju na kadencję 2024-2027.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2023 rok Nr LIV/547/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku,
b) w sprawie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2023-2035,
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonych przy ul. Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śląskim,
d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni 205 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej na os. 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim, obejmującej część działki nr 721/1, obręb Wilchwy, pod ogródek warzywno-sadowniczy, na czas nieokreślony,
e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów,
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Województwa Śląskiego.
7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego oraz pracowników Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
8. Przedstawienie wyników Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z przeprowadzonej kontroli problemowej: Zarządzanie parkingami i miejscami postojowymi z zakresu działalności SKM, ...Domaro, ZDM, Urząd Miasta.
9. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, które odbyły się w dniach:
a) 28 września 2023 r.
b) 5 października 2023 r.
10. Informacje Prezydenta Miasta:
a) o działaniach podjętych między sesjami,
b) o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" [otwiera się w nowym oknie].

Możesz zgłosić swój udział w sesji Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Mieszkańcy mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach i zabierać głos (bez prawa głosowania).
 
Każdy mieszkaniec chcący zabrać głos podczas sesji Rady Miejskiej ma obowiązek zgłosić to telefonicznie w odpowiednio wcześniejszym terminie. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miejskiej pod numerem telefonu 32 45 90 404.