21 kwietnia idź na wybory i wybierz prezydenta miasta

21 kwietnia odbędzie się II tura wyborów. Wodzisławianie wybiorą prezydenta miasta, który będzie przedstawicielem władzy wykonawczej. Nie zapominajmy, że możliwość głosowania jest przywilejem. Dzięki niemu mamy wpływ na kształtowanie przyszłości naszego społeczeństwa, naszego miasta i regionu. Idź na wybory, Twój głos ma znaczenie.

Żaden ze startujących kandydatów na prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów podczas wyborów, które odbyły się 7 kwietnia. W związku z tym, w niedzielę 21 kwietnia odbędzie się II tura wyborów. Wezmą w niej udział:

  • Mieczysław Kieca - urzędujący prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego (KKW Nasz Wodzisław), który w I turze uzyskał 40,23 proc. poparcia ,
  • Dezyderiusz Szwagrzak (KW Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa), z poparciem 21,75 proc podczas I tury.

Kto może głosować?

Wybory samorządowe są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Uczestniczyć w nich mogą tylko osoby pełnoletnie, posiadające aktywne prawo wyborcze oraz ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje nt. wyborów samorządowych 2024 znajdują się na oficjalnej stronie Państwowej Komisji Wyborczej [otwiera się w nowym oknie].