20 lat Polski w UE: dworzec kolejowy i Centrum Przesiadkowe

To jeden z najpiękniejszych budynków w mieście, o którym niejednokrotnie mówiło się nie tylko w Wodzisławiu Śląskim, ale i w całym kraju. W 2019 roku wodzisławski Dworzec kolejowy został zrewitalizowany i zaadaptowany pod Centrum Przesiadkowe Wodzisław Śląski oraz pod Centrum Aktywności Społecznej. Między innymi dzięki 11,65 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej ten obiekt zachwyca dziś wyglądem oraz funkcjonalnością. Zapoznaj się z jedną z kilkuset inwestycji, która powstała w mieście dzięki środkom z UE.

W 2017 roku Śląski Urząd Marszałkowski podał wyjątkowo dobre informacje dla naszego miasta. Wodzisław Śląski otrzyma dofinansowanie na modernizację dworca kolejowego, budowę centrum przesiadkowego i stworzenie Centrum Usług Społecznych, co oznaczało blisko 14 mln zł dofinansowania.

Remont Dworca kolejowego

Projekt zakładał zachowanie starej konstrukcji obiektu. Budynek był odtwarzany poprzez zabiegi konserwatorskie. Cegły pozostały przy naturalnym kolorze czerwonym. W kolejnych etapach obiekt został wzbogacony o elementy iluminacji świetlnej. W projekcie dworca uwzględniono m.in. klatkę zewnętrzną z windą, dzięki której z obiektu łatwiej  mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Powstała także dodatkowa galeria, połączona z I piętrem dworca.

Według projektu na kondygnacji dolnej znalazły się hol główny, miejsce na kasy biletowe wraz z zapleczem, poczekalnia, miejsce na sklep usługowy i punkt gastronomiczny, pełen węzeł sanitarny, a także - w ramach Centrum Aktywności Społecznej - zaplecze warsztatowe składające się z sali warsztatowej i kuchni.

Na piętrze usytuowane są cztery sale konferencyjne różnej wielkości, które dzięki ścianie mobilnej pomiędzy mogą zostać przekształcone na dwie duże sale konferencyjne. Mogą być wykorzystywane np. w związku ze spotkaniami organizacji pozarządowych. Każda sala posiada system audiowizualny oraz osobne wejście. Sale środkowej części poprzez drzwi balkonowe mają dostęp do przeszklonej galerii biegnącej wzdłuż zachodniej elewacji budynku. Tutaj zaplanowano także węzły sanitarne składające się z toalet dla kobiet, mężczyzn i toalety dla osób niepełnosprawnych, jak również aneks kuchenny obsługujący sale konferencyjne. Na poddaszu zaplanowano m.in. cztery pomieszczenia biurowe, na potrzeby administracji obiektu.

Warto dodać, że w piwnicy znalazły się wymiennikownie ciepła, zapewniające ogrzewanie obiektu z sieci miejskiej.

Budowa Centrum Przesiadkowego

Z przebudową dworca kolejowego nierozerwalnie związany był również dofinansowany ze środków zewnętrznych projekt budowy Centrum Przesiadkowego, w ramach którego utworzono parking na części skweru na styku ul. Rybnickiej i Jana Pawła II, miejsca do bezpiecznego pozostawienia rowerów, wypożyczalni rowerów czy parkingu dla osób niepełnosprawnych. Zrealizowane prace objęły również wyodrębnienie nowych ścieżek rowerowych, usytuowanych wzdłuż ulicy 26 Marca oraz szerokiego ciągu ul. Pośpiecha-Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”.

Główny cel tego typu centrów przesiadkowych to takie zagospodarowanie danymi elementami przystanków, by możliwie w jak największym stopniu ułatwić i przyspieszyć przesiadanie się osobom zmieniającym środek transportu. Ideą projektu budowy wodzisławskiego Centrum Przesiadkowego jest zagospodarowanie terenu wokół obiektu dworca kolejowego w celu stworzenia zintegrowanego węzła przesiadkowego, łączącego w jednym punkcie miasta transport kolejowy, autobusowy, rowerowy i samochodowy. Projekt jest ukierunkowany na zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej – komunikacji autobusowej oraz komunikacji kolejowej dla mieszkańców oraz wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta.

Ważne połączenie Starego Miasta i RPR

Poprzez wspomnianą ścieżkę mieszkańcy w ułatwiony sposób mogą przemieszczać się pomiędzy Starym Miastem (ul. Pośpiecha) i Rodzinnym Parkiem Rozrywki „Trzy Wzgórza”. Trasa liczy ok. 650 m i prawie w całości przebiega przez teren leśny.

Ta część inwestycji obejęła: budowę chodnika o szerokości 2 m i nawierzchni z szarej kostki, ścieżki rowerowej dwukierunkowej – także o szerokości 2 m, a nawierzchni z czerwonej kostki, odwodnienia oraz trzech przepustów, oświetlenia parkowego, jak również trzech miejsc odpoczynku dla pieszych oraz rowerzystów.

Wyposażenie miejsc odpoczynku stworzyły: stojaki dla rowerów, miejsca na wózki, trzy ławki dla pieszych, stolik, kosz na śmieci z daszkiem, dystrybutor z woreczkami na psie odchody, element zadaszenia (drewniany lub metalowy), tablice informacyjne z przebiegiem ścieżki.

Warto dodać, że w obrębie przebudowywanej drogi zaprojektowano wykonanie krawężników obniżonych w rejonach przejść dla pieszych (chodniki) do wysokości 2 cm powyżej krawędzi jezdni, w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym swobodnego poruszania się po projektowanych ciągach pieszych. Ponadto zaprojektowano wykonanie krawężników obniżonych w rejonach przejazdów dla rowerów do wysokości 1 cm powyżej krawędzi jezdni.

Dworzec kolejowy w Wodzisławiu Śląskim zaadaptowany pod Centrum Przesiadkowe Wodzisław Śląski oraz pod Centrum Aktywności Społecznej został otwarty na początku lipca 2019 roku.

Kilkanaście milionów dofinansowania

Na projekt przebudowy i rozbudowy dworca kolejowego oraz budowę Centrum Przesiadkowego miasto pozyskało środki unijne i z budżetu państwa w wysokości ponad 12 mln zł (dofinansowanie z Unii wyniosło 11,65 mln zł). Wartość całkowita obu projektów, ujęta w pierwotnych umowach o dofinansowanie, przekroczyła 14 mln zł.

Plany na przyszłość

Przed nami rozbudowa Centrum Przesiadkowego. Będzie ona obejmować kilka obszarów, m.in. budowę dworca autobusowego, a także zagospodarowanie terenów przy dworcu kolejowym. Projekt rozbudowy Centrum ukierunkowany zostanie na zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej - komunikacji autobusowej oraz komunikacji kolejowej dla mieszkańców, a także wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta w ramach tworzenia infrastruktury dla zrównoważonego i efektywnego wykorzystania środków transportu.

W mieście zagospodarowane zostaną tereny przy przystankach kolejowych. W przypadku stacji Wodzisław Śląski Centrum zaprojektowany zostanie chodnik biegnący do przystanku od mostku na Leśnicy. Natomiast w kontekście obszaru przy dworcu kolejowym na Nowym Mieście zostanie zaprojektowany parking Park&Ride na działce znajdującej się za obiektem. Miasto planuje zbudować nowe parkingi, piesze nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie drogowe, zainstalować małą architekturę, oświetlenie, zadbać o odwodnienie z wód opadowych nowego terenu oraz nasadzenia. Warto dodać, że miasto jest zainteresowane zakupem wieży ciśnień i terenami wokół niej. Te także miałyby zostać przeznaczone m.in. na miejsca parkingowe.

Na rozbudowę Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim miasto wynegocjowało blisko 14 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027 (FE SL 2021–2027, III. MOBILNE ŚLĄSKIE, priorytet FESL.03 Funduszu Europejskie dla zrównoważonej mobilności, działanie FESL.03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT). Planowany koszt całkowity szacowany na podstawie Alokacji dostępnej w ramach ZIT to przeszło 16,2 mln zł. Miasto Wodzisław Śląski jest w posiadaniu związanego z planowaną inwestycją programu funkcjonalno-użytkowego, w formule zaprojektuj-wybuduj.

Artykuł powstał w ramach kampanii „20 lat Polski w UE”.