20 i 22 kwietnia szkolenie online dla NGO

Z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego w kwietniu zorganizowane zostaną dwa szkolenia dla organizacji pozarządowych.

Obydwa odbędą się online.

  • 20 kwietnia 2021 r. - „Realizacja zadań publicznych - najczęściej popełniane błędy przez realizatorów. Jak ich unikać?” - prowadzący Damian Hamerla.

  • 22 kwietnia 2021 r. - „Źródła finansowania organizacji pozarządowych” - prowadzący Łukasz Gorczyński.

Udział zgłaszać można do 18 kwietnia 2021 r. na adres: rdpp@slaskie.pl, koniecznie z informacją dot. wyboru daty i tytułu szkolenia.