UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

150 tys. zł dofinansowania na Klub "Senior+"

Dzięki pozyskanemu przez miasto dofinansowaniu w wysokości 150 tys. zł w Wodzisławiu Śląskim zostanie utworzone i wyposażone miejsce dedykowane wodzisławskim nestorom. Mowa o Klubie "Senior+", który w przyszłości powstanie w obecnej siedzibie WPWP "Dziupla" przy ul. Świętego Jana 17.

Koszt całkowity inwestycji to 187 500 zł, z czego aż 150 tys. zł to środki zewnętrzne, o które zabiegało miasto. Dofinansowanie pozyskano z realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego.

W pierwszym etapie, po wybraniu wykonawcy usług remontowych, przeprowadzone zostaną wszelkie prace związane z adaptacją i przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby Klubu „Senior+”. Realizacja remontu została wstępnie zaplanowana na jesień tego roku. W tym okresie zostaną wykonane wszelkie roboty murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, renowacyjne. Wtedy zakupione zostanie też wyposażenie Klubu.

Klub „Senior+” powstanie w ścisłym centrum miasta, na parterze budynku przy ul. Świętego Jana 17 - w miejscu dostępnym dla seniorów i dostosowanym do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych. Powierzchnia lokalu to blisko 150 m kw. Lokal zostanie zwolniony przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”, która przeniesie się do wyremontowanego budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b.

W ramach Klubu wodzisławscy seniorzy będą mogli korzystać z:

  • obszernego pomieszczenia ogólnodostępnego (wyposażonego w stoły i krzesła lub kanapy i fotele), mogącego pełnić funkcję sali spotkań z funkcją (w razie potrzeb) wydzielania stref do: wykładów, oglądania TV, organizowania wieczorków tanecznych, warsztatów itp.,
  • pomieszczenia kuchennego wyposażonego w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłków,
  • łazienek wyposażonych w toalety dla kobiet i dla mężczyzn,
  • miejsca wydzielonego na szatnię.

Dodatkowo, w ramach projektu planowane jest zorganizowanie:

  • trzech pomieszczeń pełniących funkcje stref relaksu: wyposażone w stoły, krzesła, regały, kanapy lub fotele oraz sprzęt RTV i komputer z dostępem do internetu,
  • łazienki z toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

źródło: Gazeta Wodzisławska