11 marca ruszy nabór do szkół podstawowych

W poniedziałek, 11 marca o godz. 8:00 wystartuje nabór do wodzisławskich szkół podstawowych. Potrwa on do poniedziałku, 25 marca do godz. 15:00.

Nabór będzie realizowany przy pomocy systemu na stronie internetowej www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl [otwiera się w nowym oknie]. Nabory będą dotyczyć przyjęć do szkół podstawowych, klas sportowych, oddziałów dwujęzycznych.

Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym mieszka, wystarczy, że wypełniony formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej w ogłoszonym terminie. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane będą dzieci: 7-letnie (urodzone w roku 2017) - objęte obowiązkiem szkolnym, 6-letnie (urodzone w roku 2018) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do pierwszej klasy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (zobacz uchwałę) [otwiera się w nowym oknie].

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

Wiadomość o tym, czy dziecko znalazło się na liście kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną, ma być znana 12 kwietnia (po godz. 8:00). W przypadku oddziałów dwujęzycznych będzie to 26 czerwca (po godz. 13:00).

Informacje dotyczące naboru udostępnione zostały w zarządzeniu prezydenta miasta z 25 stycznia br. (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej). Zapraszamy także do śledzenia komunikatów na stronie internetowej miasta [otwiera się w nowym oknie]. Na pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tel. 32 45 90 538).

Do pobrania