100 paczek z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

Dzięki środkom z Funduszu Inicjatyw Społecznych fundacja Fenix - „Powstań do Życia” wraz ze Szkołą Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim i Państwową Szkołą Muzyczną I st. im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śląskim zrealizują projekt pt. "100 paczek z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości".

"100 paczek z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości" to projekt skierowany do uczniów wszystkich wodzisławskich szkół podstawowych, polegający na złożeniu życzeń świątecznych Świętemu Mikołajowi za pośrednictem własnoręcznie napisanej kartki świątecznej. Inicjatywa wpisuje się również w upamiętnienie jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Celem przedsięwzięcia jest m.in. wzbudzenie zainteresowania pisaniem kartek świątecznych wśród dzieci, doskonalenie umiejętności ich pisania, usprawnienie estetycznego adresowania korespondencji, propagowanie postaw prospołecznościowych, rozwijanie wrażliwości i umiejętności artystycznych.

Co zrobić, aby wziać udział w wydarzeniu? Należy własnoręcznie napisać kartkę świąteczną z życzeniami do Świętego Mikołaja, zaadresować ją i wrzucić do skrzynki pocztowej, która ustawiona będzie na korytarzach szkół. Po zebraniu wszystkich kartek odbędzie się losowanie stu, których nadawcy otrzymają nagrody. Wygrani zostaną powiadomieni o swoim zwycięstwie listownie oraz zaproszeni na uroczysty koncert, w trakcie którego nastąpi wręczenie nagród i wspólne śpiewanie kolęd. Życzenia można wrzucać do skrzynek pocztowych do 3 grudnia br.

Projekt został dofinansowany z miejskiego Funduszu Inicjatyw Społecznych. Dzięki FIS od 19 marca mieszkańcy, nieformalne grupy mieszkańców, kluby czy fundacje mogą zgłaszać się do miasta po wsparcie realizacji swoich pomysłów.