UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

1 % podatku

Którym organizacjom można przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych? Poniżej przedstawiamy wykaz tych, które działają zarówno na terenie Wodzisławia Śląskiego, jak również tych, które wspierają tutejsze podmioty.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Wodzisławia Śląskiego:

 • Towarzystwo Charytatywne "RODZINA" - nr KRS: 0000022255,
 • Fundacja "Wspólnota Dobrej Woli" - nr: KRS: 0000049946,
 • Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek - nr: KRS: 0000225660,
 • Fundacja Muzyczna Orkiestry KWK Anna im. Wiktora Kamczyka - nr: KRS: 0000225991,
 • Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi - nr: KRS: 0000275540,
 • Stowarzyszenie „Czyń Dobro” na rzecz Niepełnosprawnych Uczniów i Absolwentów Szkół i Placówek Specjalnych w Wodzisławiu Śląskim - nr: KRS: 0000376697,
 • Stowarzyszenie "Razem na Szybiku" - nr: KRS: 0000393290,
 • Fundacja "FENIX- Powstań do Życia" - nr: KRS: 0000447093,
 • Stowarzyszenie "NASI MIESZKAŃCY.PL" - nr: KRS: 0000500069,
 • Polski Związek Niewidomych - Okręg Śląski, Koło Wodzisław Śląski - nr: KRS: 0000012847
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Chorągiew Górnośląska – cel szczegółowy GSL 096 V, Wodzisławska Drużyna Harcerzy, V Wodzisławska Drużyna Harcerek - nr: KRS: 0000057720, Wodzisław Śląski/Godów/Gorzyce/Radlin,
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej - cel szczegółowy - należy podać konkretną Ochotniczą Straż Pożarną - nr: KRS: 0000116212,
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wodzisławiu Śląskim - nr: KRS: 0000131323,
 • Polskie Towarzystwo Kulturalne, Oddział w Wodzisławiu Śląskim - nr: KRS: 0000235114,
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Hufiec Ziemi Wodzisławskiej Hufiec Rydułtowy - nr: KRS: 0000273051, Wodzisław Śląski/Rydułtowy,
 • Caritas Archidiecezji Katowice: Warsztat Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śląskim - nr: KRS: 000291119.