UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

склади заяву на ідентифікаційного коду / PESEL dla Ukraińców

Obywatelko/Obywatelu Ukrainy, pamiętaj, że numer PESEL umożliwi Ci m.in. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. / Громадянко/Громадянине України, пам'ятай, що номер ідентифікаційного коду (pesel) дозволить Тобі між іншим скористатися з медичної та соціальної допомоги, а також відкриття фірми в Польщі.

номер ідентифікаційного коду (pesel)

Про ідентифікаційний код (pesel) можуть старатися усі Українці,які від 24 лютого 2022 року прибули до Польщі безпосередньо з України у зв'язку з воєнними діями. Після отримання ідентифікаційного коду (pesel) можна (і потрібно) відкрити банківський рахунок, на який будуть надходити належні пільги.

1. Звернись до Уряду Міста Водзіслава Шльонського (вулиця Богумінська 4) по направлення до фотографа.

2. Звернись із направленням до фотографа і зроби фотографію (кольорову, в розмірі 35x45 мм.), яку потрібно подати разом із заявкою на вироблення ідентифікаційного коду.

3. Звернись до Уряду Міста Водзіслава Шльонського (вулиця Богумінська 4б, каб.200) і склади заяву на вироблення ідентифікаційного коду.

4. Звернись до банку і відкрий рахунок.

5. Звернись до Міського Центру Соціального Захисту Населення (вулиця Дашинськіего 3) і скористай з пільг, які Тобі належать.

Numer PESEL

O numer PESEL mogą się ubiegać wszyscy Ukraińcy, którzy od 24 lutego 2022 roku przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi. Po otrzymaniu numeru PESEL można (i należy) założyć konto bankowe, na które będą przekazywane przysługujące świadczenia.

1. Udaj się do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (ulica Bogumińska 4) po skierowanie do fotografa.

2. Udaj się ze skierowaniem do fotografa i wykonaj zdjęcie (kolorowe, na papierze fotografi-cznym, w rozmiarze 35 x 45 mm), które złożysz wraz z wnioskiem o nadanie numeru PESEL.

3. Udaj się do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (ulica Bogumińska 4b, pok. 200) i złóż wniosek o nadanie numeru PESEL.

4. Udaj się do banku i załóż konto bankowe.

5. Udaj się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ulica Daszyńskiego 3) i skorzystaj z przysługujących świadczeń.

Твій перший контакт / Twój pierwszy kontakt

 • Міський інформаційно-консультативний пункт для громадян України - Уряд міста Водзіслава Шльонського.
  Богумінська 4, каб.100
  години роботи: понеділок-середа 7:30-17:00, четвер 7:30-19:00, п'ятниця 7:30-15:00
  тел. 32 45 90 479, 32 45 90 579
 • Miejski punkt informacyjno-doradczy dla obywateli Ukrainy - Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
  ul. Bogumińska 4, pokój 100
  godziny otwarcia: poniedziałek-środa 7:30-17:00, czwartek 7:30-19:00, piątek 7:30-15:00
  tel. 32 45 90 479, 32 45 90 57