UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Клопотання про надання персонального номера PESEL

Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Od jutra, 16 marca można składać wnioski o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy. / Клопотання про надання персонального номера PESEL можна подавати від 16 березня ц.р. у будь-якому управлінні ґміни.

Закон Про допомогу громадянам України

Набрав чинності Закон «Про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території тієї держави. Відповідно до змісту закону, громадяни України, які - внаслідок російської агресії - покинули свою Батьківщину, можуть перебувати у Польщі легально впродовж 18 місяців. Це стосуватиметься осіб, які прибули до Польщі безпосередньо з України і повідомили, що хочуть залишитися у нашій країні. Відповідно до закону особам, які прибули до Польщі у зв’язку із війною, надаватиметься персональний номер PESEL. Це дозволить громадянам України одержати ряд послуг, що надаються державними установами.

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

W sobotę, 12 marca br. w Dzienniku Ustaw ogłoszono specustawę regulującą kwestię udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z zapisami ustawy, obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju. Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.

Клопотання про надання персонального номера PESEL

В Законі викладено положення про надання персонального номера PESEL громадянам України, які прибули до Польщі у зв’язку із війною. Отримання цього номера надає можливість користування рядом послуг, що надаються державою. З цією метою передбачено спеціальну процедуру отримання номера PESEL, за клопотанням громадянина України. Необхідно повідомити лише основні персональні дані. Це буде неформальна процедура, завдяки якій отримання персонального номера PESEL буде можливе без необхідності наявності юридичної підстави для того, щоб надати цей номер. Щоб полегшити доступ до послуг, що надаються державою у режимі онлайн, передбачено, що із отриманням персонального номера PESEL громадяни України матимуть можливість отримати довірений профіль.

Клопотання про надання персонального номера PESEL можна подавати від 16 березня ц.р. у будь-якому управлінні ґміни. Клопотання [відкривається в новому вікні].

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Obywatelom Ukrainy rekomenduje się wystąpienie z wnioskiem o nadanie numeru PESEL. Będzie on potrzebny do wniosków o udzielenie świadczeń, a także do dopełnienia formalności związanych z podjęciem pracy oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Złożenie wniosku o udzielenie numeru PESEL rejestruje pobyt w Polsce obywatela Ukrainy uciekającego przed wojną, w przypadku gdy, jego wjazd nie został uprzednio zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4B) od środy, 16 marca br. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie można pobrać ze strony internetowej [otwiera się w nowym oknie] oraz z zakładki „do pobrania” [otwiera się w nowym oknie].