Warto zobaczyć

Oferta edukacyjna

W związku z reformą systemu oświaty od 1 września 2017 roku ulegają likwidacji gimnazja, a szkoły podstawowe stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Na stronie Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim można znaleźć informacje o Krajowej Mapie Bezpieczeństwa. Przeczytamy tam, że narzędzie to umożliwia rzetelne ukazanie skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.