#tworzyMYwodzisław z jubilatami

19 kwietnia był dniem szczególnym dla małżonków, którzy 50 lat temu powiedzieli sobie sakramentalne tak. W Pałacu Ślubów miała bowiem miejsce uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Jubilaci z rąk prezydenta miasta Mieczysława Kiecy otrzymali odznaczenia oraz listy gratulacyjne. Kolejnych lat w zdrowiu i miłości życzyła małżonkom kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mirosława Meisel. Z kolei Artystyczna Rodzina Seniorów Nie dejmy się umiliła im czas śpiewem i anegdotkami.

Złote gody obchodzili mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego: Gerda i Erwin Czyżowie, Agnieszka i Teodor Gardianczykowie, Irena i Franciszek Hibnerowie, Rozalia i Bogumił Jasiakowie, Władysława i Jerzy Krzakowie, Aurelia i Alojzy Kwaśny, Gertruda i Zygmunt Plutowie, Anna i Stanisław Rumpelowie, Natalia i Stanisław Szczerbowie, Krystyna i Paweł Topiszowie, Halina i Jan Zadrożny, a także mieszkańcy Marklowic: Renata i Gerard Mika oraz Jadwiga i Maksymilian Owczarzy.

 

źródło: Gazeta Wodzisławska