Szczepienie przeciwko grypie - ogłaszamy konkurs ofert

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację programu zdrowotnego pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+.

Które podmioty są uprawnione do składania ofert? Jakiego dokładnie rodzaju zadań dotyczy konkurs? Jak przygotować ofertę? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w treści ogłoszenia (kliknij tutaj). Konkurs dotyczy przedsięwzięć, które realizowane będą w 2017 roku.

Formularz oferty można pobrać m.in. w Biurze Kultury, Sportu i Zdrowia oraz na stronie internetowej miasta. Termin składania ofert upływa 7 lipca 2017 roku