Rozwój sieci dróg miejskich: ul. Sportowa w modernizacji

ul. Sportowa przed startem prac modernizacyjnych

Modernizacja ul. Sportowej w Kokoszycach to kolejna inwestycja realizowana w ramach Planu Rozwoju Sieci Dróg Miejskich na lata 2016-2018. Jaki jest zakres prac? Na jakim są etapie?

Inwestycja obejmuje: frezowanie istniejących nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstw wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, zabudowę krawężników betonowych na ławie betonowej i przebudowę chodnika.

Do tej pory w ramach zadania dot. ul. Sportowej zostały zrealizowane m.in. roboty rozbiórkowe i wykorytowanie pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni. Na marzec wykonawca zaplanował również wykonanie stabilizacji gruntu wapnem.

Wykonawcą robót jest wyłoniona w przetargu firma - EUROVIA POLSKA S.A. z Kobierzyc, która na realizację tego zadania ma czas do 30 maja. Modernizację ul. Sportowej wyceniono na blisko 70 tys. zł.

Przypomnijmy, dzięki pracom wykonanym w ramach Planu Rozwoju Sieci Dróg Miejskich na lata 2016-2018 w zeszłym roku mieszkańcy mogą już korzystać z wyremontowanych odcinków m.in. ul. Wyszyńskiego, Siarkowej czy Połomskiej.

źródło: Referat Inwestycji Miejskich i Budownictwa