Podatki i opłaty

Wszystko co o podatkach i opłatach powinniśmy wiedzieć - począwszy od ich stawek, przez podstawy prawne, po wnioski, z których można skorzystać.

Podatek od nieruchomości:
- stawki podatku – UCHWAŁA NR XXIV/237/ 16
 
Podatek od środków transportowych:
- możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - Składanie-deklaracji-na-podatek-od-środków-transportowych-za-pomocą-środków-komunikacji-elektronicznej

- stawki podatku od środków transportowych - UCHWAŁA NR XXIV/238/16
- wzór deklaracji na podatek transportowych –  wzór-DT-1

Opłata targowa – uchwała i stawki – UCHWAŁA NR XXIV/239/16
Formularze w sprawach podatkowych – podatek od nieruchomości, rolny, leśny - Uchwala-Nr-XIII-122-15

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXII/215/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej - TUTAJ
 
Uchwała Nr XXII/216/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - TUTAJ

Możliwość złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – TUTAJ

Uchwała Nr III-26-15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - Uchwała-Nr-III-26-15-Rady-Miejskiej-Wodzisławia-Śląskiego-z-dnia-28-stycznia-2015r.-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-opłaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-oraz-ustalenia-stawki-takiej-opłaty

Zwolnienia:
Uchwala Nr XIII-120-15 -w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – remont elewacji
Uchwała XLIV-394-14 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców
Uchwała XLIV-393-14 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych…stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
Uchwala Nr XIII-121-15 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – nowo wybudowane budynki mieszkalne
Uchwala Nr XIV-138-15 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków w których przeprowadzono termomodernizację oraz gruntów związanych z tymi budynkami