Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1
Os. XXX-lecia 41
44-286 Wodzisław Śląski
dyrektor: Emilia Kopiec
kontakt: 32/456 54 50, 32/456 29 36
adres e-mail opp1@wodzislaw-slaski.pl
www.opp1.wodzislaw-slaski.pl