Oferta edukacyjna

W związku z reformą systemu oświaty od 1 września 2017 roku ulegają likwidacji gimnazja, a szkoły podstawowe stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.

 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty w Katowicach uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wszystkie nasze gimnazja zostają włączone do szkół podstawowych i tak:
Gimnazjum nr 1 wchodzi w skład Szkoły Podstawowej nr 1,
Gimnazjum nr 2 wchodzi w skład Szkoły Podstawowej nr 5,
Gimnazjum nr 3 wchodzi w skład Szkoły Podstawowej nr 28,
Gimnazjum nr 4 wchodzi w skład Szkoły Podstawowej nr 9.
Ulegają również zmianie obwody szkół, które pokryją się z granicami dzielnic. W dzielnicach, w których funkcjonują dwie szkoły, obwód został podzielony proporcjonalnie do możliwości lokalowych szkół. Obwody szkół są niezbędne do kontroli obowiązku szkolnego.
Jednocześnie przypominamy, że od czterech lat decyzją Prezydenta Miasta mamy tzw. „uwolnione obwody”, a to znaczy że rodzic może zapisać dziecko do wybranej szkoły. Prawie każda szkoła dysponuje wolnymi miejscami w ramach posiadanego limitu oddziałów. Warunkiem zaś utworzenia kolejnego oddziału jest liczba dodatkowo przyjętych uczniów, nie mniejsza niż 18.

Nabór do placówek oświatowych rozpocznie się w połowie marca. Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną naszych placówek oświatowych na rok szkolny 2017/2018 i zachęcamy do zapoznania się z nią.