Modernizacja ul. Sportowej zakończona

Modernizacja ul. Sportowej to kolejna ważna inwestycja zrealizowana w ramach Planu Rozwoju Sieci Dróg Miejskich na lata 2016-2018. Na czwartek, 20 kwietnia zaplanowano odbiór robót. Jak ulica w dzielnicy Kokoszyce wyglądała przed modernizacją, a jak wygląda po?

Inwestycja objęła: frezowanie istniejących nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstw wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, zabudowę krawężników betonowych na ławie betonowej i przebudowę chodnika.

Wykonawcą robót była wyłoniona w przetargu firma - EUROVIA POLSKA S.A. z Kobierzyc, która na realizację tego zadania miała czas do 30 maja. Modernizację ul. Sportowej wyceniono na blisko 70 tys. zł.

Przypomnijmy, dzięki pracom wykonanym w ramach Planu Rozwoju Sieci Dróg Miejskich na lata 2016-2018 w zeszłym roku mieszkańcy mogą już korzystać z wyremontowanych odcinków m.in. ul. Wyszyńskiego, Siarkowej czy Połomskiej.

 

Ul. Sportowa przed modernizacją

 

Ul. Sportowa po modernizacji

 

źródło: Referat Inwestycji Miejskich i Budownictwa