Miasto planuje dofinansować szczepienia dla seniorów

Przewodnicząca Komisji Budżetu Izabela Kalinowska

Podczas ostatniej, odbywającej się w Wodzisławskim Centrum Kultury konferencji prasowej przewodnicząca Komisji Budżetu Izabela Kalinowska opowiedziała o kolejnym programie, które miasto planuje uruchomić z myślą o seniorach. Program ten zakłada dofinansowanie szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, którzy ukończyli 60. rok życia.

Koszt szczepienia przeciwko grypie to około 30-35 zł. Na realizację nowego programu dedykowanego seniorom przeznaczone ma zostać 200 tys. zł z wolnych środków budżetowych.
 
Pierwszym ważnym krokiem, który ma zostać podjęty odnośnie do szczepień osób starszych, będzie opracowanie konkretnego programu. Skierowany zostanie on następnie do zaopiniowania do Agencji Oceny Technologii Medycznych. Po uzyskaniu wspomnianej opinii program w formie stosownej uchwały trafi pod obrady Rady Miejskiej. Podmiot, który zrealizuje program w Wodzisławiu Śląskim, zostanie wyłoniony po wejściu w życie uchwały.