Kolejna sesja Rady Miejskiej w środę

W środę, 10 lipca w Urzędzie Miasta (sala nr 202) odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 15:00

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty,
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2019 rok
Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku,
c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia
Śląskiego na lata 2019-2031.
3. Wolne głosy i wnioski.
4. Zamknięcie sesji.