Kampania "Wybieram pomoc" - dowiedz się więcej

"Wybieram pomoc" - to najnowsza kampania adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc.

Kampania realizowana jest od początku marca br. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej celem jest:
  • podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy;
  • zmniejszenie akceptacji dla zjawiska przemocy i promowanie postawy przeciwstawiania się jej stosowaniu;
  • wskazanie, że przemoc nie jest metodą rozwiązywania problemów.

Akcja prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich, ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie oraz w internecie. Uruchomiona został także portal internetowy poświęcony kampanii: www.wybierampomoc.pl. Na wskazanej stronie internetowej znajdują się m.in. telefony alarmowe, baza teleadresowa Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,  informacje dotyczące zjawiska przemocy, jak również relacje osób które doświadczyły przemocy.

źródło: MOPS