Badanie satysfakcji klienta UM

Od 1 kwietnia do 31 maja 2017 r. prowadzone było badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego zostało zakończone.