Badanie satysfakcji klienta

W ramach realizacji „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego co roku sprawdzamy jakość świadczonych usług.

 W tym roku badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego zostało przeprowadzone w dniach od 1 kwietnia do 31 maja. Organizacja badania polegała na udostępnieniu formularza ankietowego w formie papierowej we wszystkich komórkach organizacyjnych urzędu i ogólnodostępnych miejscach budynków urzędowych. Ankietowani oceniali jakość usług, odpowiadając na 9 pytań.

Do Urzędu Miasta wpłynęło 1386 ankiet, w tym 1379 ankiety złożono w formie papierowej, 7 ankiet przesłano drogą elektroniczną.

Raport oraz wnioski końcowe z badania ankietowego - zapoznaj się.